Stan spraw na dzie? 31.01.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

262

69

84

58

26

-

247

Wydzia? II

212

109

110

70

40

-

211

Wydzia? III

120

28

56

29

27

-

92

RAZEM

594

206

250

157

93

-

550


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2007-03-05 16:06:53
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7379
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101353

Historia zmian artykułu