Stan spraw na dzie? 28.02.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

247

132

65

48

17

-

314

Wydzia? II

211

79

94

67

27

-

196

Wydzia? III

92

27

51

40

11

-

68

RAZEM

550

238

210

155

55

-

578


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2007-04-05 14:43:00
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: sprostowanie
Ilość wyświetleń artykułu: 7689
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101206

Historia zmian artykułu