Stan spraw na dzie? 31.03.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

314

138

96

73

23

-

356

Wydzia? II

196

99

92

65

27

-

203

Wydzia? III

68

36

41

28

13

-

63

RAZEM

578

273

229

166

63

-

622


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2007-04-05 14:48:17
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: sprostowanie pomy?ki
Ilość wyświetleń artykułu: 7450
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102665

Historia zmian artykułu