Stan spraw na dzie? 30.04.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

356

58

98

90

8

-

316

Wydzia? II

203

109

92

73

19

-

220

Wydzia? III

63

129

32

21

11

-

160

RAZEM

622

296

222

184

38

-

696
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-05-10 12:14:38
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7371
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101412

Historia zmian artykułu