Stan spraw na dzie? 31.05.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

316

55

90

72

18

-

281

Wydzia? II

220

100

111

78

33

-

209

Wydzia? III

160

44

37

21

16

-

167

RAZEM

696

199

238

171

67

-

657

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2007-06-14 14:42:50
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7855
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100777

Historia zmian artykułu