Stan spraw na dzie? 30.06.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

281

46

103

90

13

-

224

Wydzia? II

209

82

118

86

32

-

173

Wydzia? III

167

42

57

27

30

-

152

RAZEM

657

170

278

203

75

-

549


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-07-10 13:03:08
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6904
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101372

Historia zmian artykułu