Stan spraw na dzie? 31.07.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

224

69

35

30

5

-

258

Wydzia? II

173

94

49

36

13

-

218

Wydzia? III

152

42

16

10

6

-

178

RAZEM

549

205

100

76

24

-

654


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2007-08-09 12:41:46
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: Poprawka daty
Ilość wyświetleń artykułu: 7033
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101396

Historia zmian artykułu