Stan spraw na dzie? 31.08.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

258

64

1

0

1

-

321

Wydzia? II

218

88

11

-

11

-

295

Wydzia? III

178

137

11

2

9

-

304

RAZEM

654

289

23

2

21

-

920


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-09-11 13:39:45
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7090
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100771

Historia zmian artykułu