Stan spraw na dzie? 30.09.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

321

55

90

70

20

-

286

Wydzia? II

295

72

111

70

41

-

256

Wydzia? III

304

35

53

33

20

-

286

RAZEM

920

162

254

173

81

-

828


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2007-10-11 14:41:47
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6925
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101409

Historia zmian artykułu