Stan spraw na dzie? 31.10.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

286

42

106

98

8

-

222

Wydzia? II

256

89

107

81

26

-

238

Wydzia? III

286

34

44

35

9

-

276

RAZEM

828

165

257

214

43

-

736
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-11-09 13:32:48
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6776
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101346

Historia zmian artykułu