Stan spraw na dzie? 30.11.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

222

45

62

50

12

-

205

Wydzia? II

238

110

100

56

44

-

248

Wydzia? III

276

40

72

38

34

-

244

RAZEM

736

195

234

144

90

-

697


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-12-06 13:25:32
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6899
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102573

Historia zmian artykułu