SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna do Naczelnego S?du Administracyjnego zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) mo?e by? wniesiona:

       Uzasadnienie wyroku sporz?dza si?:

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:54:51
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 9614
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102672

Historia zmian artykułu