Stan spraw na dzie? 31.12.2007r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

205

43

69

55

14

-

179

Wydzia? II

248

61

97

81

16

-

212

Wydzia? III

244

46

188

108

80

-

102

RAZEM

697

150

354

244

110

-

493


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2008-01-07 15:56:30
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6262
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102684

Historia zmian artykułu