Stan spraw na dzie? 31.01.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

179

57

61

45

16

-

175

Wydzia? II

212

81

112

86

26

-

181

Wydzia? III

102

50

32

18

14

-

120

RAZEM

493

188

205

149

56

-

476


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2008-02-07 14:13:34
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6440
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101347

Historia zmian artykułu