Stan spraw na dzie? 29.02.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

175

68

61

43

18

-

182

Wydzia? II

181

95

86

53

33

-

190

Wydzia? III

120

73

31

24

7

-

162

RAZEM

476

236

178

120

58

-

534


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2008-03-07 12:57:33
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6389
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101365

Historia zmian artykułu