Stan spraw na dzie? 31.03.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

182

63

47

34

13

-

198

Wydzia? II

190

84

75

49

26

-

199

Wydzia? III

162

31

40

33

7

-

153

RAZEM

534

178

162

116

46

-

550


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2008-04-08 13:10:36
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6413
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102680

Historia zmian artykułu