Op?aty s?dowe nale?y uiszcza? w kasie lub przelewem na konto bankowe Wojewódzkiego S?du Administracyjnego w Lublinie.
W ka?dym przypadku nale?y poda? sygnatur? akt.


Dane konta bankowego: NBP Oddzia? Okr?gowy w Lublinie

68 1010 1339 0092 4722 3100 0000
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2004-04-21 13:39:12
ilość wersji: 2
Ilość wyświetleń artykułu: 19457
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101197

Historia zmian artykułu