Stan spraw na dzie? 30.04.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

198

70

66

47

19

-

202

Wydzia? II

199

105

66

48

18

-

238

Wydzia? III

153

31

76

29

47

-

108

RAZEM

550

206

208

124

84

-

548


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2008-05-07 13:11:18
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6408
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101394

Historia zmian artykułu