Stan spraw na dzie? 31.05.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

202

55

61

43

18

-

196

Wydzia? II

238

79

108

68

40

-

209

Wydzia? III

108

32

36

31

5

-

104

RAZEM

548

166

205

142

63

-

509


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2008-06-10 13:04:35
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5733
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101366

Historia zmian artykułu