Stan spraw na dzie? 30.06.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

196

51

49

40

9

-

198

Wydzia? II

209

53

96

73

23

-

166

Wydzia? III

104

35

49

35

14

-

90

RAZEM

509

139

194

148

46

-

454


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2008-07-09 14:17:21
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 6227
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100822

Historia zmian artykułu