Stan spraw na dzie? 31.07.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

198

75

30

18

12

-

243

Wydzia? II

166

85

29

20

9

-

222

Wydzia? III

90

56

19

16

3

-

127

RAZEM

454

216

78

54

24

-

592


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2008-08-08 13:21:30
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5743
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102569

Historia zmian artykułu