Stan spraw na dzie? 31.08.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

243

60

5

-

5

-

298

Wydzia? II

222

61

4

-

4

-

279

Wydzia? III

127

37

13

-

13

-

151

RAZEM

592

158

22

-

22

-

728


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2008-09-10 14:38:46
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5834
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101170

Historia zmian artykułu