Stan spraw na dzie? 30.09.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

298

70

84

46

38

-

284

Wydzia? II

279

74

117

64

53

-

236

Wydzia? III

151

32

30

19

11

-

153

RAZEM

728

176

231

129

102

-

673


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2008-10-09 11:53:30
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5071
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101219

Historia zmian artykułu