Stan spraw na dzie? 31.10.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

284

55

76

61

15

-

263

Wydzia? II

236

84

97

77

20

-

223

Wydzia? III

153

54

51

40

11

-

156

RAZEM

673

193

224

178

46

-

642


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2008-11-04 13:40:30
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5356
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102539

Historia zmian artykułu