Stan spraw na dzie? 30.11.2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

263

86

73

55

18

-

276

Wydzia? II

223

71

89

65

24

-

205

Wydzia? III

156

56

57

47

10

-

155

RAZEM

642

213

219

167

52

-

636autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2008-12-09 12:36:12
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5646
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101371

Historia zmian artykułu