Stan spraw na dzie? 31.12. 2008r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

276

58

95

72

23

-

239

Wydzia? II

205

102

104

72

32

-

203

Wydzia? III

155

35

84

74

10

-

106

RAZEM

636

195

283

218

65

-

548


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2009-01-07 13:39:44
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5328
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100850

Historia zmian artykułu