Stan spraw na dzie? 31.01. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

239

41

81

60

21

-

199

Wydzia? II

203

66

76

50

26

-

193

Wydzia? III

106

46

42

35

7

-

110

RAZEM

548

153

199

145

54

-

502


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2009-03-06 15:23:43
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5163
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102556

Historia zmian artykułu