Stan spraw na dzie? 28.02. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

199

66

72

58

14

-

193

Wydzia? II

193

63

64

50

14

-

192

Wydzia? III

110

29

48

38

10

-

91

RAZEM

502

158

184

146

38

-

476


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2009-03-06 15:25:13
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4874
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100841

Historia zmian artykułu