Stan spraw na dzie? 31.03.2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

193

54

82

69

13

-

165

Wydzia? II

192

79

102

64

38

-

169

Wydzia? III

91

49

46

31

15

-

94

RAZEM

476

182

230

164

66

-

428


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2009-04-07 12:52:01
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 4823
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102580

Historia zmian artykułu