Stan spraw na dzień 30.04. 2009r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

165

59

58

43

15

-

166

Wydział II

169

92

70

34

36

-

191

Wydział III

94

89

38

25

13

-

145

RAZEM

428

240

166

102

64

-

502

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2009-05-06 11:58:03
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 5019
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101184

Historia zmian artykułu