Stan spraw na dzie? 31.05. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

166

62

56

49

7

-

172

Wydzia? II

191

73

67

49

18

-

197

Wydzia? III

145

58

62

56

6

-

141

RAZEM

502

193

185

154

31

-

510


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2009-06-05 16:00:00
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4752
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102552

Historia zmian artykułu