Stan spraw na dzie? 30.06. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

172

94

66

42

24

-

200

Wydzia? II

197

76

97

82

15

-

176

Wydzia? III

141

55

60

38

22

-

136

RAZEM

510

225

223

162

61

-

512

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2009-07-07 12:56:23
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4655
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101227

Historia zmian artykułu