Stan spraw na dzie? 31.07. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

200

110

37

23

14

-

273

Wydzia? II

176

83

64

37

27

-

195

Wydzia? III

136

67

37

22

15

-

166

RAZEM

512

260

138

82

56

-

634


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2009-08-07 12:08:17
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4729
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101354

Historia zmian artykułu