Stan spraw na dzie? 31.08. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

273

74

21

-

21

-

326

Wydzia? II

195

69

5

-

5

-

259

Wydzia? III

166

55

12

-

12

-

209

RAZEM

634

198

38

-

38

-

794


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2009-10-09 12:45:02
ilość wersji: 2
Przyczyna zmiany: kosmetyka
Ilość wyświetleń artykułu: 4756
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102685

Historia zmian artykułu