Stan spraw na dzie? 30.09. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

326

79

82

63

19

-

323

Wydzia? II

259

78

98

53

45

-

239

Wydzia? III

209

42

44

25

19

-

207

RAZEM

794

199

224

141

83

-

769

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2009-10-09 12:43:50
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4623
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100860

Historia zmian artykułu