Wojewódzki S?d Administracyjny w Lublinie
ul. M.C. Sk?odowskiej 40
20-029 Lublin
Wydzia? Informacji S?dowej

Przewodnicz?cy Wydzia?u - Rzecznik Prasowy:
s?dzia Grzegorz Wa?ejko
tel. 81 5310782
fax 81 5310710
tel. 691066767
e-mail: rzecznik.prasowy@lublin.wsa.gov.pl
.........................
Kierownik Sekretariatu:
Marzanna Lech
tel. 81 5310750
fax 81 5310710
e-mail:
wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl
.........................
Informacja o sprawach w toku:
Wies?awa Kuranc
tel. 81 5310728
fax 81
e-mail
.........................
Informacja o w?a?ciwo?ci s?du oraz wnioski dot.
dzia?alno?ci s?du
Wies?awa Kuranc
tel. 81 5310728
fax 81
e-mail
.........................
Biblioteka S?dowa
Marta Wawrzecka
tel. 81 5310757
e-mail: biblioteka@lublin.wsa.gov.pl
.........................
Informatycy
Zbigniew Nied?wied?
email: zniedzwiedz@lublin.wsa.gov.pl

Piotr Roczniak
email: proczniak@lublin.wsa.gov.pl
tel. 81 5310798
tel. 81 5310799Prezes WSA:
s?dzia NSA Danuta Ma?ysz
Sekretariat:
tel. 81 5310700
fax 81 5310710
e-mail:
sekretariat@lublin.wsa.gov.pl

Wiceprezes WSA:
s?dzia NSA Jerzy Dudek
Sekretariat:
tel. 81 5310703
fax 81 5310748

Dyrektor:
Ma?gorzata Doma?ska
Sekretariat:
tel. 81 5310703
fax 81 5310748
e-mail: dyrektor@lublin.wsa.gov.plWydzia? Orzeczniczy I
Przewodnicz?cy Wydzia?u I:
s?dzia WSA Halina Chitrosz-Roicka
Kierownik Sekretariatu:
Joanna Soczy?ska
tel. 81 5310711
fax 81 5310710
e-mail:
wydzial.pierwszy@lublin.wsa.gov.pl


Wydzia? Orzeczniczy II
Przewodnicz?cy Wydzia?u II:
s?dzia NSA Jerzy Dudek
Kierownik Sekretariatu:
Ma?gorzata Duda
tel. 81 5310722
fax 81 5310710
e-mail:
wydzial.drugi@lublin.wsa.gov.pl


Wydzia? Orzeczniczy III
Przewodnicz?cy Wydzia?u III:
s?dzia NSA Jerzy Marcinowski
Kierownik Sekretariatu:
Beata Walkiewicz
tel. 81 5310733
fax 81 5310710
e-mail:
wydzial.trzeci@lublin.wsa.gov.pl
Oddzia? Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddzia?u:
Jolanta Postój
tel. 81 5310708
fax 81 5310710
e-mail:
kadry@lublin.wsa.gov.pl

Oddzia? Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Oddzia?u:
Zbigniew Bydler
tel. 81 5310740
fax 81 5310710
e-mail:
administracja@lublin.wsa.gov.pl

Oddzia? Finansowy
Kierownik Oddzia?u:
Izabela Banaszek
tel. 81 5310707
fax 81 5310710
e-mail:
ksiegowosc@lublin.wsa.gov.plautor artykułu: Jolanta Postój
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2017-11-16 11:52:17
ilość wersji: 34
Przyczyna zmiany: Aktualizacja danych
Ilość wyświetleń artykułu: 54853
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102519

Historia zmian artykułu