Stan spraw na dzie? 31.10. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

323

63

88

70

18

-

298

Wydzia? II

239

69

100

76

24

-

208

Wydzia? III

207

42

90

63

27

-

159

RAZEM

769

174

278

209

69

-

665


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2009-11-06 10:29:44
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4608
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101379

Historia zmian artykułu