Stan spraw na dzie? 30.11. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

298

137

104

77

27

-

331

Wydzia? II

208

89

107

90

17

-

190

Wydzia? III

159

41

55

48

7

-

145

RAZEM

665

267

266

215

51

-

666
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2009-12-08 12:59:31
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4775
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102535

Historia zmian artykułu