Stan spraw na dzie? 31.12. 2009r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

331

68

83

62

21

-

316

Wydzia? II

190

82

87

70

17

-

185

Wydzia? III

145

41

62

42

20

-

124

RAZEM

666

191

232

174

58

-

625

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-01-07 12:24:55
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4560
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101381

Historia zmian artykułu