Stan spraw na dzie? 31. 01. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

316

59

100

82

18

-

275

Wydzia? II

185

81

68

48

20

-

198

Wydzia? III

124

45

48

41

7

-

121

RAZEM

625

185

216

171

45

-

594

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-02-11 13:15:01
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4681
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101224

Historia zmian artykułu