Stan spraw na dzie? 28. 02. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

275

90

78

70

8

-

287

Wydzia? II

198

88

73

56

17

-

213

Wydzia? III

121

27

51

37

14

-

97

RAZEM

594

205

202

163

39

-

597

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-03-10 11:58:11
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4228
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101350

Historia zmian artykułu