Stan spraw na dzie? 31. 03. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

287

175

89

74

15

-

373

Wydzia? II

213

77

77

48

29

-

213

Wydzia? III

97

41

46

35

11

-

92

RAZEM

597

293

212

157

55

-

678


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2010-04-08 13:06:10
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4360
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102683

Historia zmian artykułu