Stan spraw na dzie? 30. 04. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

373

56

84

62

22

-

345

Wydzia? II

213

77

75

56

19

-

215

Wydzia? III

92

43

38

29

9

-

97

RAZEM

678

176

197

147

50

-

657


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2010-05-07 13:46:08
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4234
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102523

Historia zmian artykułu