Stan spraw na dzie? 31. 05. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

345

100

79

65

14

-

366

Wydzia? II

215

63

83

62

21

-

195

Wydzia? III

97

52

44

34

10

-

105

RAZEM

657

215

206

161

45

-

666

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-06-10 12:27:26
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3973
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102546

Historia zmian artykułu