Stan spraw na dzie? 30. 06. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

366

74

105

72

33

-

335

Wydzia? II

195

99

75

51

24

-

219

Wydzia? III

105

70

49

30

19

-

126

RAZEM

666

243

229

153

76

-

680

autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-07-08 11:33:08
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4402
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102691

Historia zmian artykułu