Stan spraw na dzie? 31. 07. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

335

81

38

25

13

-

378

Wydzia? II

219

75

28

13

15

-

266

Wydzia? III

126

62

29

19

10

-

159

RAZEM

680

218

95

57

38

-

803


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2010-08-06 14:31:22
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3972
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100785

Historia zmian artykułu