Stan spraw na dzie? 31. 08. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

378

81

9

4

5

-

450

Wydzia? II

266

56

28

1

27

-

294

Wydzia? III

159

83

7

-

7

-

235

RAZEM

803

220

44

5

39

-

979


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2010-09-08 13:38:16
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4204
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102676

Historia zmian artykułu