Stan spraw na dzie? 30. 09. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

450

52

95

68

27

-

407

Wydzia? II

294

105

85

73

12

-

314

Wydzia? III

235

38

72

46

26

-

201

RAZEM

979

195

252

187

65

-

922


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2010-10-06 12:16:49
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4090
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102574

Historia zmian artykułu