Stan spraw na dzie? 31. 10. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

407

62

101

78

23

-

368

Wydzia? II

314

71

105

89

16

-

280

Wydzia? III

201

56

62

51

11

-

195

RAZEM

922

189

268

218

50

-

843


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-11-09 14:13:03
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 4010
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101175

Historia zmian artykułu