Stan spraw na dzie? 30. 11. 2010r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

368

65

101

90

11

-

332

Wydzia? II

280

101

100

79

21

-

281

Wydzia? III

195

39

64

51

13

-

170

RAZEM

843

205

265

220

45

-

783


autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2010-12-07 11:37:00
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 3705
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100829

Historia zmian artykułu